Skip to main content
search
Ogłoszenia

Komunikat w sprawie należytego wyprowadzania psów

By 27 stycznia 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 stycznia 2020 przez admin

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie naszej gminy, przypominamy właścicielom i opiekunom psów, że są zobowiązani do zabezpieczenia miejsca przebywania swoich zwierząt w taki sposób, by nie miały możliwości samodzielnie opuszczać posesji i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci.
O powyższym przypomina obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122 z późn. zm.).

Art. 10a ust. 3 w/w ustawy:
„Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna…”

W związku z powyższym Urząd Gminy Zielonki przypomina, iż obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela również art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

„§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, czy też zdrowia lub życia drugiego człowieka. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Ponadto, na podstawie art. 431 Kodeksu Cywilnego posiadacze psów ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Mając na względzie wspólne dobro mieszkańców uprasza się o zastosowanie do podstawowych zasad życia społecznego.
                      

   Urząd Gminy Zielonki

Close Menu
 
24 marca 2023
Skip to content