Skip to main content
search
Ogłoszenia

Komunikat w sprawie należytego wyprowadzania psów

By 13 stycznia 2015No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 13 stycznia 2015 przez admin

Zwierzę domowe w miejscach publicznych, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, o czym przypomina obowiązującą ustawa o ochronie zwierząt z dnia 1 sierpnia 1997 roku ( t.j.: Dz. U. 2013. 856).

Art. 10a ust. 3 w/w ustawy: „ Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna…”

W związku z powyższym Urząd Gminy Zielonki przypomina, iż obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń:

– “Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł, albo karze nagany.”

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, czy też zdrowia lub życia drugiego człowieka. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Ponadto, na podstawie art. 431 Kodeksu Cywilnego posiadacze psów ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Mając na względzie wspólne dobro mieszkańców uprasza się o zastosowanie do podstawowych zasad życia społecznego.  

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content