Skip to main content
search
Koronawirus

Komunikat Wojewody Małopolskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – AKTUALIZACJA

By 11 marca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 11 marca 2020 przez admin

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:
1.    zarządzam do 25 marca zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
2.    polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.
Podstawy prawne:
– art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
– art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
– art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

Polecenie nr 1 Wojewody Małopolskiego zamknięcia form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

Zarządzenie w spr. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych; uzasadnienie do zarządzenia

Polecenie nr 2 Wojewody Małopolskiego sw spr. zawieszenia działalności w placówkach wsparcia zdiennego, centrach integracji, dziennych domach i klubach seniora, ŚDS, warsztatach terapii zajęciowej

 

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content