Skip to main content
search
Aktualności

Komunikat wyborczy – WYBORY SOŁECKIE 7 kwietnia

By 2 kwietnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 kwietnia 2019 przez admin

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Uprzejmie informuję, że w dniu 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Wola Zachariaszowska, Zielonki.
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Sołeckie Komisje Wyborcze (oddzielnie dla każdego sołectwa). Lokale wyborcze dla poszczególnych sołectw zlokalizowano w:

 

Nr komisji

Granice obwodu głosowania

Siedziba sołeckiej komisji wyborczej

1.

Sołectwo Batowice

Budynek Wielofunkcyjny

Batowice, ul. Matejki 20

2.

Sołectwo Bibice

Dom Ludowy

Bibice, ul. Rynek 2

3.

Sołectwo Bosutów-Boleń

Dom Wiejski

Bosutów, ul. Krakowska 20

4.

Sołectwo Brzozówka

Budynek Wielofunkcyjny

Brzozówka, ul. Krakowska 20

5.

Sołectwo Dziekanowice

Dom Ludowy

Dziekanowice, ul. Długa 126

6.

Sołectwo Garlica Duchowna

Szkoła Podstawowa w

Woli Zachariaszowskiej

Wola Zachariaszowska, ul. Świętego Floriana 1

7.

Sołectwo Garlica Murowana

Budynek Wiejski

Garlica Murowana, ul. Garlicka 85

8.

Sołectwo Garliczka

Szkoła Podstawowa w

Woli Zachariaszowskiej

Wola Zachariaszowska, ul. Świętego Floriana 1

9.

Sołectwo Grębynice

Budynek Wielofunkcyjny

Grębynice, ul. Orlich Gniazd 24

10.

Sołectwo Januszowice

Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Korzkiew, ul. Podzamcze 11

11.

Sołectwo Korzkiew

Szkoła Podstawowa w Korzkwi

Korzkiew, ul. Podzamcze 11

12.

Sołectwo Osiedle Łokietka

Szkoła Podstawowa w Zielonkach

Zielonki, ul. ks. Jana Michalika 2

13.

Sołectwo Owczary

Szkoła Podstawowa w Owczarach

Owczary, ul. Długa 72

14.

Sołectwo Pękowice

Szkoła Podstawowa w Zielonkach

Zielonki, ul. ks. Jana Michalika 2

15.

Sołectwo Przybysławice

Budynek Wielofunkcyjny

Przybysławice, ul. Krakowska 39

16.

Sołectwo

Wola Zachariaszowska

Szkoła Podstawowa w

Woli Zachariaszowskiej

Wola Zachariaszowska, ul. Świętego Floriana 1

17.

Sołectwo Zielonki

Szkoła Podstawowa w Zielonkach

Zielonki, ul. ks. Jana Michalika 2

 

 

Informacja nt. sposobu głosowania
    1. Wybory Sołtysa
    a) w przypadku gdy zgłoszono 1 kandydata na sołtysa, wyborca głosuje stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z prawej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej słowem „NIE” z prawej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos oddany przeciwko wyborowi kandydata na sołtysa. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów za jego wyborem.
    b) w przypadku gdy zgłoszono kilku kandydatów na sołtysa głosować można najwyżej na 1 kandydata, stawiając znak “X” w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku “X” w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku “X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który w głosowaniu uzyskał najwięcej ważnie oddanych głosów za jego wyborem.
    2. Wybory Rady Sołeckiej
Rada Sołecka może liczyć od 4 do 9 osób (§ 13 ust. 5 Statutu Sołectw)
    a) w przypadku zgłoszenia więcej niż 9-ciu kandydatów do Rady Sołeckiej (tj. 10-ciu, 11-stu itd.) wybieramy 9-osobowy skład Rady Sołeckiej. W takim przypadku głosować można maksymalnie na 9-ciu kandydatów stawiając znak “X” w kratce z prawej strony obok nazwisk tych kandydatów. Postawienie większej liczby znaków “X” niż 9 lub nie postawienie znaku “X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. W takim przypadku do Rady Sołeckiej wybranych zostanie 9-ciu kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów za ich wyborem.
    b) w przypadku zgłoszenia 9-ciu lub mniejszej liczby kandydatów do Rady Sołeckiej (8-śmiu lub 7-dmiu lub 6-ściu lub 5-ciu lub 4-ech) możemy wybierać Radę Sołecką w takiej liczbie jaka została zgłoszona (tj. 9-osób, 8-osób, 7-osób, 6-osób, 5-osób lub 4-osoby). W takim przypadku możemy głosować maksymalnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów stawiając znak “x” w kratce z prawej strony obok nazwisk wszystkich zgłoszonych kandydatów. Postawienie znaku „X” przy mniejszej liczbie kandydatów niż liczba podanych na karcie powoduje oddanie głosu „ZA” tylko na tych kandydatów, przy nazwiskach których z prawej strony postawiono znak „X”. Głos jest nieważny gdy nie postawiono znaku “X” w żadnej kratce przy nazwiskach kandydatów na Członków do Rady Sołeckiej.
W takim przypadku wybranymi do Rady Sołeckiej zostaną tylko ci kandydaci, którzy ze wszystkich ważnie oddanych głosów otrzymają więcej niż połowę ważnie oddanych głosów „za” w stosunku do danego kandydata.

Informuję, że w wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.
Szanowni Państwo,
7 kwietnia 2019 roku będziemy podejmować decyzję o wyborze sołtysów i rad sołeckich z terenu naszej Gminy. Wybierzemy osoby, które będą reprezentować lokalne społeczności przez kolejne 5 lat. Zapraszam do udziału w wyborach i współdecydowania o kierunkach rozwoju sołectw Gminy Zielonki.

                                                                                                 Wójt Gminy Zielonki 
                                                                                                    (-) Bogusław Król

 

 

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content