Skip to main content
search
Aktualności

Komunikat wyborczy – wybory sołtysów i rad sołeckich 7 kwietnia 2019 r.

By 20 lutego 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lutego 2019 przez admin

wybory1soltysow i radSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zielonki!
Uprzejmie informuję, że 7 kwietnia 2019 roku (niedziela) w godzinach 8.00–20.00 odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Batowice, Bibice, Bosutów-Boleń, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Korzkiew, Osiedle Łokietka, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Wola Zachariaszowska, Zielonki.
Po raz pierwszy w naszej gminie wybory sołtysów i rad sołeckich odbędą się jednego dnia. Sołtysów oraz członków rad sołeckich wybierać będziemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. W wyborach może uczestniczyć każda osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w Gminie Zielonki lub dopisała się do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Do lokalu wyborczego należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem np. z paszportem.

Kandydatów na sołtysów i na członków rad sołeckich można zgłaszać do Urzędu Gminy Zielonki na ręce Pełnomocnika ds. wyborów w dniach od 4 do 15 marca 2019 r. do godz. 15.00 (I budynek Urzędu Gminy, I piętro – sekretariat). Kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej może każdy stały mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zielonki. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania w danym sołectwie, natomiast do zgłoszenia na członka Rady Sołeckiej nie są wymagane podpisy mieszkańców. LINK DO DOKUMENTÓW
Nad przebiegiem głosowania czuwać będą powołane do tego celu Sołeckie Komisje Wyborcze (oddzielnie dla każdego sołectwa).
Od 19 do 26 marca 2019 r. można zgłaszać kandydatów do sołeckich komisji wyborczych. Zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania, w tym kandydat na sołtysa.
Szczegółowe informacje oraz przydatne druki zgłoszeniowe zamieszczono na stronie internetowej gminy Zielonki w zakładce wybory sołeckie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji udziela kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego (telefon: 12 285 08 50 w. 212) – Pełnomocnik ds. wyborów.

Szanowni Państwo, 7 kwietnia 2019 roku będziemy podejmować decyzję o wyborze sołtysów i rad sołeckich z terenu naszej Gminy. Wybierzemy osoby, które będą reprezentować lokalne społeczności przez kolejne 5 lat. Zapraszam do udziału w wyborach i współdecydowania o kierunkach rozwoju sołectw Gminy Zielonki.

Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content