Skip to main content
search
Ogłoszenia

Konkurs dla strażaków

By 12 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 maja 2023 przez KB

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów Floriany 2023.
Ogólnopolski Konkurs Floriany poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.
Celem Konkursu jest również: promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk, nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji, propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.
Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach: I Infrastruktura przestrzeni publicznej, II Ochrona środowiska i ekologia, III Edukacja
IV Sport, rekreacja i turystyka, V Kultura i tradycja, VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna, VII oraz Kategoria specjalna.
Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.
Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie organizatora w zakładkach Konkurs/Regulamin lub Konkurs/Formularze zgłoszeniowe do konkursu. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce Konkurs/ Formularze, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs Floriany.
Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę Floriana?

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content