Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Konkurs “Małopolska Wieś 2019”

By 20 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 listopada 2019 przez admin

Tytuł zadania: Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców sołectwa Węgrzce.
Nazwa działania: zadanie własne Gminy Zielonki w sołectwie Węgrzce pn. „Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców sołectwa Węgrzce”, realizowane na podstawie Uchwały Nr X/127/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2019” oraz Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1246/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizacje zadań własnych gmin w sołectwach, które  są laureatami konkursu „Małopolska Wieś 2019”.
Wartość całkowita działania: 4 075,80 zł.
Wysokość udzielonej pomocy finansowej: 4 000 zł.
Czas realizacji zadania: zadanie było realizowane od 6.08.2019 r. do 15.11.2019 r.
Cel główny realizowanego zadania: zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
W ramach udzielonej pomocy finansowej na realizacje zadań własnych gmin w sołectwach, które  są laureatami konkursu „Małopolska Wieś 2019”, zostały przeprowadzone warsztaty dla mieszkańców sołectwa Węgrzce pt. „Wstęp do permakultury, kompostowanie i inne sposoby ograniczania strumienia odpadów biodegradowalnych” oraz warsztaty ekologiczne: „Budowanie elementów małej architektury z wierzby w przestrzeniach publicznych”.
„Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019”

Logo Malopolska

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content