Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 – zapraszamy do udziału!

By 31 sierpnia 20219 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

logo malopolski lider przedsiebiorczosci spolecznej 2021Do 13 września br. można zgłaszać aplikacje i rekomendacje w ramach 11. edycji Konkursu MLPS, którego głównym celem jest dostrzeżenie i nagrodzenie firm społecznych z sukcesem działających w Małopolsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem pełni Pan Witold Kozłowski  – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Tegoroczna odsłona Konkursu to sześć kategorii, w ramach których chcemy ukazać całe spektrum podmiotów, na co dzień włączających się w rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce. Poszukujemy zatem:

  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą od przynajmniej 24 miesięcy – spośród nich wybierzemy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021,
  • podmiotów ekonomii społecznej z zarejestrowaną działalnością gospodarczą, działających minimum 12 miesięcy, które mogą ubiegać się o tytuł Debiut Roku,

Spośród finalistów wyłonionych w wyżej wskazanych kategoriach, publiczność – mieszkańcy Małopolski w ramach internetowego plebiscytu wybiorą swojego laureata w Kategorii Nagroda Publiczności.
To nie wszystko. W ramach Konkursu chcemy uhonorować także:

  • Samorządy (gminy i powiaty) oraz firmy komercyjne przyjazne ekonomii społecznej, które mogą zostać zgłoszone do konkursu przez małopolskie PES,
  • Jednostki reintegracyjne (KIS, CIS, WTZ, ZAZ), których działalność wyróżnia się na polu aktywizacji uczestników i zatrudnionych.

Przewidzieliśmy również możliwość nagrodzenia inicjatywy bądź przedsięwzięcia przyczyniającego się do rozwoju idei przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim. Zgłoszenia dobrych praktyk w tym zakresie mogą dokonać Członkowie/Członkowie Wspierający Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Dzięki współpracy z naszymi Partnerami Strategicznymi: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Firmą UBS oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe – o szczegółach będziemy informować niebawem.
W tej edycji nie mogło zabraknąć również naszych wieloletnich partnerów: Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Loży Małopolskiej BCC. Swoją opieką medialną Konkurs objęli: TVP3 Kraków, Radio Kraków, Dziennik Polski oraz ngo.pl.
Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji o konkursie. Są one dostępne na stronach internetowych i profilach społecznościowych:

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 – broszura (pdf. 679 KB)

Patronat honorowy
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Organizator
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

 

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content