Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 r. – zgłoszenia do 19 września

By 7 września 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 września 2022 przez AO

Do 19 września 2022 roku można jeszcze zgłaszać się do Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 r. To już XII edycja tego cyklicznego wydarzenia. Celem Konkursu jest promocja działalności przedsiębiorstw społecznych, w tym organizacji pozarządowych – pokazanie najlepszych dobrych praktyk, zaprezentowanie podmiotów które łączą działalność gospodarczą z ważną misją społeczną.
Konkurs jak co roku organizowany jest w kilku kategoriach. Wybieramy Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej – czyli przedsiębiorstwo, które działa w Małopolsce już ponad 2 lata, ale także nagradzamy Debiut Roku (czyli podmiot, który działa min. 1 rok). W tych dwóch kategoriach bierzemy pod uwagę nie tylko twarde wyniki z działalności gospodarczej, ale przede wszystkim działania społeczne – aktywizujące pracowników i podopiecznych, działalność na rzecz społeczności lokalnych np. świadczenie ważnych usług dla mieszkańców czy rozwoju lokalnego.
Oprócz kategorii głównej, konkurs nagradza również najlepsze samorządy i firmy komercyjne, które współpracują z podmiotami ekonomii społecznej. Ponadto wyróżniamy kluby i centra integracji społecznej oraz warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Samorządy mogą zgłaszać działające na swoim terenie podmioty reintegracyjne, rekomendując prowadzone przez nie działania aktywizujące.
W ramach Konkursu przewidziano nagrody w każdej kategorii. Są to przede wszystkim nagrody finansowe bądź rzeczowe, a także prawo do posługiwania się uzyskanym tytułem.
Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz w broszurze informacyjnej (pdf. 3,78 MB)

 

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content