Skip to main content
search
Aktualności

Konsekwencje posługiwania sie nieważnym dowodem osobistym

By 6 kwietnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 kwietnia 2016 przez admin

dowod osobistyW związku z sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, przekazujemy Państwu informacje o konsekwencjach posługiwania się takimi dokumentami.

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 O dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.). Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 11 powołanej ustawy O dowodach osobistych.
Każdy może sprawdzić, czy dowód osobisty jest unieważniony
Banki mają swój system Dokumenty Zastrzeżone, ale i zwykły obywatel może sprawdzić przez internet, czy dowód osobisty znajduje się w wykazie dokumentów unieważnionych. Wystarczy wejść na stronę obywatel.gov.pl i logując się za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, wpisać w bazie serię i numer sprawdzanego dowodu osobistego.

 

info dowod osobisty

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content