Skip to main content
search
Aktualności

Konsekwentni i Solidni – na bis

By 10 czerwca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2014 przez admin

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Zielonki, jesteś osobą  w wieku aktywności zawodowej, bezrobotną, lub twoje kwalifikacje są nieadekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy – weź udział w projekcie pt.  „KIS – Konsekwentni i Solidni Bis”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacje o naborze w rozwinięciu wiadomości.

W ramach projektu zaplanowano działania:

w 2014 roku:

zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem;
doradztwo merytoryczne trenera zatrudnienia wspieranego;
szkolenia i kursy  zawodowe ( indywidualnie dostosowane do potrzeb  i możliwości każdego uczestnika);
wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnej;
zajęcia integrujące grupę (wycieczka, wyjście do kina, spotkanie integracyjne);
trening umiejętności pracowniczych w formie staży, praktyk i wolontariatu;

w 2015 roku:

zorganizowanie robót publicznych, staży, prac społecznie – użytecznych;
pomoc w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

Podczas zajęć w projekcie zapewniamy posiłek oraz zwrot kosztów za dojazd. W projekcie weźmie udział 10 osób. Termin realizacji od maja 2014 roku do grudnia 2015 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać :
– w siedzibie GOPS ( pracownicy socjalni),
– telefonicznie (12) 627 33 19 lub (12) 627 33 15.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Ministerstwa  Pracy i Polityki Społecznej.

Informacje o naborze dostępne również: tutaj

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content