Skip to main content
search
Relacje

Konsekwentni i solidni

By 31 stycznia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 stycznia 2014 przez admin

dDSC 0011mos

W ramach projektu konkursowego „ KIS  – Konsekwentni i solidni” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zielonkach aktywizuje osoby bezrobotne realizując od 1 czerwca 2013 roku projekt współfinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „KIS – konsekwentni i solidni”. Zaczęto od 17 osób, z których 3 już znalazły pracę; w październiku została grupa 12 osób, która nad swoją aktywizacją nadal pracuje. Celem projektu jest przygotowanie ich do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym pod opieką trenera zatrudnienia wspieranego Jadwigi Pauli  oraz pracowników socjalnych GOPS pomogły we wzroście samooceny, umiejętności interpersonalnych i zawodowych szkolonych osób. Prócz szkoleń były też atrakcyjne wyjazdy: do kopalni soli w Wieliczce, wyjście do kina, Andrzejki. I bardziej szkoleniowe wycieczki: do spółdzielni socjalnej w Kluczach (bo panie przymierzają się do założenia takiej spółdzielni w Zielonkach pod czujnym okiem ośrodka). 29 stycznia panie spotkały się w tej sprawie z wójtem gminy Zielonki Bogusławem Królem.
Po warsztatach przyszedł czas na zdobycie doświadczenia zawodowego. W ramach wolontariatu trzy osoby odbyły staż w świetlicy w Batowicach, dwie osoby na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, trzy  na rzecz Domu Pomocy w Owczarach ,dwie osoby pracowały na rzecz komendy policji oraz dwie w bibliotece . W tym roku uczestnicy zostaną zatrudnieni na stażach i w ramach robót publicznych. Dwie osoby znajda zatrudnienie w Ośrodku Pomocy w ramach Robót Publicznych. Jedna  osoba odbędzie staż w Fundacji „Mimo wszystko” Anny Dymnej, dwie będą pracowały w DPS w Batowicach, jedna w DPS w Owczarach oraz jedna w CKPiR. To zatrudnienie współfinansuje Urząd Pracy. Zajęcia i staże odbywają się już z myślą o przyszłej spółdzielni, z myślą o niej, szczególnie gdy w planach jest opieka nad osobami starszymi przyda się doświadczenie w domu pomocy społecznej.
Zdarzyło się coś, co bardzo cieszy. Panie deklarują również utworzenie spółdzielni socjalnej w 2015 roku. A póki co, w roku 2014, posmakują pracy.  – mówi Grażyna Hołda, kierownik GOPS.
Wśród grupy inicjatywnej chcącej utworzyć spółdzielnię socjalną są osoby, które po skończeniu szkoły nigdy nie pracowały, ale są i takie, które mają nawet 30-letni staż pracy. Mieszkają w gminie Zielonki w: Garlicy Murowanej, Węgrzcach, Zielonkach i Dziekanowicach, mają wykształcenie księgowe, gastronomiczne, hotelarskie.
Uczestniczki przedstawiły orientacyjny pomysł na działalność spółdzielni. Swoje rozeznanie co do zapotrzebowania na usługi chcą potwierdzić u mieszkańców za pomocą ankiety. Produkt i usługa muszą bowiem przynosić zysk. – Myślimy o kilku rodzajów działalności, gdyby jakaś nie wypaliła, bowiem według ustawy spółdzielnia socjalna musi funkcjonować co najmniej 2 lata – relacjonuje Zofia Orzechowska.  A wśród tych usług znajdą się: opieka nad osobami starszymi i chorymi; doraźna opieka nad dziećmi; sprzątanie, również po remontach; porządkowanie ogródków; opieka nad zwierzętami.
Uczestniczki oceniły, że baza gastronomiczna w gminie jest już dość spora, wójt Bogusław Król podpowiedział, że dotyczy to południowych rejonów. Na północy, gdzie jeździ dużo rowerzystów, baza jest bardzo słabo rozwinięta.
Uczestniczki zdają sobie sprawę z barier, takich jak: kłopoty z dojazdem, szczególnie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy, potrzebą zakupu narzędzi, środków transportu, ograniczenia finansowe.
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 umożliwi korzystanie z miękkich projektów – mówi wójt. Widzi dla pań możliwości pomocy w działalności gminy w postaci doręczenia przesyłek, prowadzenia parkingu.
Opieka nad starszymi osobami jest potrzebna, zlecamy takie usługi – mówi Grażyna Hołda, kierownik Ośrodka.
Spółdzielnia może liczyć na jednopokojowy lokal  na terenie  Forum Aktywności Lokalnej w Zielonkach, którym zawiaduje GOPS, a ustawa o spółdzielniach pozwala nowo założonym spółdzielniom pozyskiwać dotację. Prócz spraw organizacyjnych, jak wszyscy zgodnie podkreślają, wyzwaniem będzie wyrobienie sobie renomy i  zaufania wśród odbiorców. Trzymamy za Państwa kciuki.
IO

 

Projekt konkursowy  „KIS – konsekwentni i solidni ” realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „ Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011 – 2015 pn. , Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji  kontraktów socjalnych.  Celem projektu jest  zapewnienie specjalistycznego wsparcia osobom bezrobotnym   w przezwyciężeniu ograniczeń osobistych ,utrudniających podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie gminy Zielonki, w wieku aktywności zawodowej.

 

dDSC 0014mos

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content