Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podst

By 24 lutego 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 lutego 2017 przez admin

Stosownie do stanowiska organu administracji rządowej w sprawie procedowania uchwał w związku z wdrażaną reformą oświatową, prowadzone będą konsultacje społeczne na temat   dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany Uchwały Nr XVII/19/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach` podstawowych prowadzonych przez Gminę Zielonki.

 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielonki, Uchwałą Nr XLII/41/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Zarządzeniem Nr 30/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zielonki oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego prowadzącymi działalność na obszarze gminy na temat  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki. Konsultacje odbędą się w dniach od 24 lutego do 3 marca 2017 r. w formie wypełnienia ankiety – formularza uwag/propozycji, które będzie można składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 15.00. Ankiety – formularze uwag/propozycji należy: – wysłać pocztą elektroniczną na adres: gzeas@zielonki.pl (decyduje data wpływu) lub – wysłać pocztą tradycyjną na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół  w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32-087 Zielonki (decyduje data wpływu) lub – złożyć na Dziennik Podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  w Zielonkach (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałą Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki.

1. Uchwała Nr XXIV/3/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki – pobierz plik (*pdf)

2. Ankieta – formularz uwag/propozycji – pobierz plik (*doc), pobierz plik (*pdf)

3. Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zielonki oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego prowadzącymi działalność na obszarze gminy na temat projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Zielonki do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki – pobierz plik (*pdf)

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content