Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

By 14 października 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 października 2013 przez admin

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”wynika z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 262/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

 

Konsultacje odbędą się w dniach od 14 października do 21 października 2013 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które będzie można zgłaszać do dnia 21 października 2013 roku. Uwagi do Programu można wysłać pocztą, złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: ankieta@zielonki.pl  (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e – mail).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” i zgłaszania ewentualnych uwag.

 

Projekt Programu współpracypobierz plik (*.pdf)

Formularz zgłaszania uwagpobierz plik (*.doc) 

 

Z up. Wójta

Kierownik Referatu Organizacyjno – Prawnego
(-) mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content