Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

By 7 listopada 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2022 przez AO

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 7 listopada 2022 r. do 15 listopada 2022 r. trwają konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”.

Opinie i uwagi należy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@zielonki.pl do dnia 15 listopada 2022 roku, z dopiskiem Program Współpracy (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.” i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 listopada 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Program Współpracy na 2023 rok (.docx 16,2 KB)

Formularz uwag (.docx 6,7 KB)

Zarządzenie 242 w sprawie konsultacji (.docx 7,1 KB)

Zarządzenie 265 w sprawie konsultacji (.docx 7,1 KB)

Informacje dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
/-/ mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content