Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

​ Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”

By 19 października 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 19 października 2020 przez admin

Wójt Gminy Zielonki informuje, że od od 19 października 2020 r. do 26 października 2020 r. r. trwają konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
Uwagi do Programu można przesłać pocztą, złożyć osobiście wrzucając do Skrzynki Podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu Gminy Zielonki od strony parkingu, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@zielonki.pl (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Konsultacje społeczne są przeprowadzane zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 206/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

W przypadku osób zainteresowanych udostępnieniem papierowej wersji Programu, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 12 2850 850 wew. 506 lub 212, w celu ustalenia terminu.

Załączniki:

1.Projekt Programu Współpracy (pdf, 147 KB)
2. Formularz zgłaszania uwag (docx, 7KB)
3. ZARZĄDZENIE Nr 206/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” (pdf, 88 KB)

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content