Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

By 18 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 października 2021 przez admin

Wójt Gminy Zielonki informuje, że w terminie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.
Projekt Programu zostanie umieszczony w panelu informacyjnym “Konsultacje społeczne” na stronie internetowej www.zielonki.pl, wyłożony do wglądu w budynku numer V oraz pokoju 209 Urzędu Gminy Zielonki oraz przesłany na adresy poczty elektornicznej organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3, ujętych w ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Zielonki.
Opinie i uwagi należy wysyłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@zielonki.pl do dnia 5 listopada 2021 roku, z dopiskiem Program Współpracy (decyduje data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę poczty elektronicznej).

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie od 27 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 249/2021 Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content