Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: “Północna obwodnica Krakowa” new

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

Województwo Małopolskie informuje, że w dniach 19.10.2009 – 30.10.2009 r., odbyły się konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.:  „Północna obwodnica Krakowa”.
Rezultatem konsultacji jest 2356 wnioksów i uwag do przedłożonego materiału.

 

W ramach budowy obwodnicy planuje się wykonanie:

– budowy Północnej obwodnicy Krakowa o przekroju dwujezdniowym,
– przebudowa kolidującego układu komunikacyjnego,
– budowy obiektów inżynierskich (tunel, wiadukty, przepusty),
– przebudowy i budowy skrzyżowań z drogami przecinającymi planowany układ komunikacyjny,
– systemu dróg dojazdowych zapewniających obsługę przyległego terenu,
– systemu odwodnieniowego drogi i przyległego terenu,
– budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z inwestycją,
– zabezpieczeń ekologicznych.

Raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych dostępne są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiegowejdź…

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content