Skip to main content
search
Północna Obwodnica Krakowa

Konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn: “Północna obwodnica Krakowa”

By 6 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 sierpnia 2013 przez admin

Województwo Małopolskie informuje, że zamierza prowadzić konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.:

„Północna obwodnica Krakowa”

W związku z tym w dniach 19.10.2009 – 30.10.2009 r., w godzinach urzędowania, można zapoznać się z opisami i planami sytuacyjnymi wymienionego przedsięwzięcia, zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (parter, nowy budynek).

 

Informacja o przedsięwzięciu dostępna będzie także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach budowy obwodnicy planuje się wykonanie:

– budowy Północnej obwodnicy Krakowa o przekroju dwujezdniowym,
– przebudowa kolidującego układu komunikacyjnego,
– budowy obiektów inżynierskich (tunel, wiadukty, przepusty),
– przebudowy i budowy skrzyżowań z drogami przecinającymi planowany układ komunikacyjny,
– systemu dróg dojazdowych zapewniających obsługę przyległego terenu,
– systemu odwodnieniowego drogi i przyległego terenu,
budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z inwestycją,
– zabezpieczeń ekologicznych.

Szczegółowy zakres robót podany będzie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dot. przedsięwzięcia, można przesyłać, w formie pisemnej, w terminie do dnia 30.10.2009 r.:

pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

lub przekazać faksem na nr (0-12) 63-03-382,

bądź pocztą elektroniczną na adres: rsuc@malopolska.mw.gov.pl 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne”. Dodatkowo w dniach 28.10.2009 – 30.10.2009 autorzy projektu będą pełnić dyżur w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
(punkt obsługi klienta, parter, nowy budynek).

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wraz z numerem ewidencyjnym działki, uwagi wnioski i zastrzeżenia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. Druk do pobrania – pobierz plik (*.pdf)

Zdjęcia koncepcji dwóch wariantów (W1 i W3)  północnej obwodnicy Krakowa, które w dniu 16.10.2009  zostały przedstwione na spotkaniu w Urzędzie Gminy Zielonki przez projektantów wykonujących pracę na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego.

Wariant 1:

zdjęcie nr 1 – pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 2 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 3 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 4 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 5 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 6 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 7 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 8 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 9 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 10 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 11 –
pobierz plik (*.jpg)

Wariant 3:

zdjęcie nr 1 – pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 2 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 3 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 4 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 5 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 6 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 7 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 8 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 9 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 10 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 11 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 12 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 13 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 14 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 15 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 16 –
pobierz plik (*.jpg)
zdjęcie nr 17 –
pobierz plik (*.jpg)

Dokumentacja północnej obwodnicy Krakowa udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Opis (63,5 KB) – pobierz plik (*.pdf)
PN_typowy_100 (855 KB) – pobierz plik (*.pdf)
PN_wariant1_sytuacja500 (8,29 MB) – pobierz plik (*.pdf)
PN_wariant1_niweleta500 (3 MB) – pobierz plik (*.pdf)
Profil W3_1 (645 KB) – pobierz plik (*.pdf)
Profil W3_2 (502 KB) – pobierz plik (*.pdf)
syt_W3_1 (86,2 MB) – pobierz plik (*.pdf)
syt_W3_2 (96,2 MB) – pobierz plik (*.pdf)

Źródło informacji:

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

* Niniejsza publikacja realizowana jest w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Stosownie do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powyższy materiał może być używany wyłącznie do własnych potrzeb Odbiorcy. Jakiekolwiek inne działania w odniesieniu do tego materiału, w szczególności jego kopiowanie lub powielanie oraz dalsza dystrybucja, będą stanowiły naruszenie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod groźbą odpowiedzialności cywilnej i karnej .

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content