Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne Programu Strategicznego Srebrna Małopolska 2023

By 6 marca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2023 przez TN

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Programu Strategicznego “Srebrna Małopolska 2030”. Do 11 kwietnia można składać uwagi i wnioski.

Celem nadrzędnym Programu Srebrna Małopolska 2030 jest zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. Ma on charakter polityki horyzontalnej – czyli takiej, która obejmuje różne obszary, w których funkcjonuje osoba starsza.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można zgłaszać do 11 kwietnia 2023 r.:  elektronicznie na adres: srebrna.gospodarka@umwm.malopolska.pl z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, pisemnie na adres: Departament Rozwoju Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (decyduje data stempla pocztowego) lub ustnie do protokołu w Departamencie Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, pok. 112 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych planowane jest spotkanie konsultacyjne  9 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 14.00 w Krakowie. Szczegółowe informacje co do miejsca i agendy spotkania zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.senioralna.malopolska.pl.

Szczegółowe informacje na temat trwających konsultacji znajdują się na stronie: 2023 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (bip.malopolska.pl)

Close Menu
 
16 czerwca 2024
Skip to content