Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”

By 21 lipca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 lipca 2020 przez admin

Herb Powiat

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”. Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju powiatu krakowskiego w latach 2021-2030. Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim w Biurze Strategii i Rozwoju (Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, Kraków, pokój nr 314) w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 397 95 93. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 10.07.2020 r. – 6.09.2020 r. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej).
Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:


* w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dopiskiem „Powiat Krakowski 2030 – konsultacje” (decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Krakowie),
* w formie elektronicznej  na adres bsr@powiat.krakow.pl,
* osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, Dziennik Podawczy (pokój nr 15).
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie.  
Załączniki:
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”
Formularz zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”
Diagnoza społeczno – gospodarcza Powiatu Krakowskiego wraz z analizą benchmarkingową

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content