Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”

By 21 lipca 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 21 lipca 2020 przez admin

Herb Powiat

Powiat Krakowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”. Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju powiatu krakowskiego w latach 2021-2030. Dokument będący przedmiotem konsultacji można pobrać poniżej lub zapoznać się z nim w Biurze Strategii i Rozwoju (Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, Kraków, pokój nr 314) w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 12 397 95 93. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 10.07.2020 r. – 6.09.2020 r. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej).
Prosimy o przesyłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza:


* w formie pisemnej pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków z dopiskiem „Powiat Krakowski 2030 – konsultacje” (decyduje data wpływu formularza do Starostwa Powiatowego w Krakowie),
* w formie elektronicznej  na adres bsr@powiat.krakow.pl,
* osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, Dziennik Podawczy (pokój nr 15).
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie raportu z konsultacji społecznych i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie.  
Załączniki:
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”
Formularz zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego „Powiat Krakowski 2030”
Diagnoza społeczno – gospodarcza Powiatu Krakowskiego wraz z analizą benchmarkingową

Close Menu
 
4 marca 2024
Skip to content