Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne – Przygotowanie LSR na lata 2023-2027

By 7 lipca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 lipca 2022 przez KB

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna cykl spotkań terenowych i konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie w Zielonkach odbędzie się 8 lipca od 15:00 do 17:00 w Centrum Integracji Społecznej, Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszego LGD i realizację zaplanowanych w niej projektów. Dlatego, aby LSR odpowiadała na realne lokalne potrzeby zależy nam na poznaniu Państwa opinii i aktywnym zaangażowaniu się w tworzenie nowej LSR!!!

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki, w tym samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Konsultacje będą dotyczyły:

– analizy mocnych i słabych stron, analizy zagrożeń i szans zewnętrznych obszaru (analiza SWOT)

– diagnozy obszaru, jego potrzeb, problemów oraz potencjału

– określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju     

–  identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które  w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru. Proces tworzenia nowej LSR będzie szczególne ukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, zmian demograficznych, wpływu zmian na klimat  i środowisko oraz partnerstwa przy realizacji LSR.

Harmonogram spotkań.

Lp. Gmina Miejsce spotkania Data i godzina
1. Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce/ Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160, 32 – 125 Wawrzeńczyce 04.07.2022   godz. 14:00-16:00
2. Igołomia-Wawrzeńczyce Wawrzeńczyce/ Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach, Wawrzeńczyce 160, 32 – 125 Wawrzeńczyce 25.07.2022    godz. 16:00-18:00
3. Kocmyrzów- Luborzyca Luborzyca/ Urząd Gminy Kocmyrzów- Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca 05.07.2022    godz. 15:00-17:00
4. Kocmyrzów- Luborzyca Luborzyca/ Urząd Gminy Kocmyrzów- Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca 26.07.2022          godz. 15:00-17:00
5. Michałowice Michałowice/ Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice 07.07.2022           godz. 13:00-15:00
6. Michałowice Michałowice/ Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice 27.07.2022           godz. 17:30-19:30
7. Wielka Wieś Szyce/ Świetlica Wiejska, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce 07.07.2022          godz. 17:00-19:00
8. Wielka Wieś Szyce/ Świetlica Wiejska, Plac Wspólnoty 2, 32-085 Szyce 28.07.2022        godz. 17:00-1900
9. Zielonki Zielonki Centrum Integracji Społecznej, Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki 08.07.2022     godz. 15:00-17:00
10 Zielonki Zielonki Centrum Integracji Społecznej, Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki 29.07.2022   godz. 17:00-19:00

Zagadnienia na spotkania:

  1. Wstępna prezentacja idei tworzenia LSR oraz jej roli w rozwoju obszaru.
  2. Partycypacja przedstawicieli wszystkich sektorów w proces jej tworzenia.
  3. Omówienie charakterystycznych zagadnień dla podejścia LEADER.
  4. Analiza SWOT jako podstawowego narzędzia do analizy obszaru LSR.
  5. Rozdanie i omówienie Kart Projektu i ich roli w wyznaczeniu właściwych celów i wskaźników przyszłej Strategii Planowane działania

Razem tworzymy Lokalną Strategię Rozwoju !!!

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content