Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego uchwały antysmogowej

By 9 grudnia 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 grudnia 2016 przez admin

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały. Z treścią uchwały mozna zapoznać się na stronie www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa.

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content