Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne w zakresie opracowywania projektu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” – planowane linie kolejowe po terenie gminy Zielonki

By 18 lutego 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 lutego 2020 przez admin

10 lutego 2020 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.
Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach – planowane linie kolejowe po terenie gminy Zielonki: mapy przebiegu linii kolejowych odcinków nr 111 i 113

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content