Skip to main content
search
Aktualności

Konsultacje społeczne w zakresie opracowywania projektu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” – planowane linie kolejowe po terenie gminy Zielonki

By 18 lutego 2020No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 18 lutego 2020 przez admin

10 lutego 2020 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL) jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć. Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.
Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach – planowane linie kolejowe po terenie gminy Zielonki: mapy przebiegu linii kolejowych odcinków nr 111 i 113

Close Menu
 
3 grudnia 2023
Skip to content