Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki – 2014 rok

By 30 czerwca 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2014 przez admin

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXXVI/33/2014 z dnia 29 maja 2014 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 1 lipca 2014 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Z propozycjami zmian można zapoznać się:

1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki w zakładce: Prawo-projekty aktów normatywnych (wejście przez stronę internetową Gminy Zielonki – www.zielonki.pl oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje społeczne.

2. W wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 w pokoju 209 (I piętro), w godzinach pracy urzędu pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.

Opinie mieszkańców Gminy Zielonki zbierane będą w formie składania pisemnych stanowisk oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: : zielonki@ug.pl do dnia 14 sierpnia 2014 roku

1. Pisemne stanowiska (muszą zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz czytelny podpis zgłaszającego stanowisko) mogą być składane:

– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki w godzinach jego urzędowania,

– poprzez wysłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Zielonki: 32-087 Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116.

2. Opinie przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego opinię.

Wszelkich wyjaśnień udziela sekretarz Gminy Zielonki Beata Potoniec telefon (12)  2850-850 wew. 209.

 

wejście do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki Zielonki 30 czerwca 2014 r

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content