Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki – 2017 rok

By 25 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 przez admin

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku – Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 25 maja 2017 roku  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki.

Z  propozycjami zmian można zapoznać się:
1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki w zakładce: Prawo-projekty aktów normatywnych (wejście przez stronę internetową Gminy Zielonki – www.zielonki.pl) oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje społeczne.
2. W wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 w pokoju 209 (I piętro), w godzinach pracy urzędu pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.
Opinie mieszkańców Gminy Zielonki zbierane będą w formie składania pisemnych stanowisk oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: : ug@zielonki.pl do dnia 9 czerwca 2017 roku.
1. Pisemne stanowiska (muszą zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz czytelny podpis zgłaszającego stanowisko) mogą być składane:
– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki w godzinach jego urzędowania,
– poprzez wysłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Zielonki: 32-087 Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116.

2. Opinie przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego opinię.

 

Wszelkich wyjaśnień udziela sekretarz Gminy Zielonki Beata Potoniec telefon 12 285-08-50 wew. 209.

wejście do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Zielonki, 24 maja 2017 roku

Zastępca Wójta Gminy Zielonki

(-) mgr Arnold Kuźniarski

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content