Skip to main content
search
AktualnościKonsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zielonki

By 20 kwietnia 202322 maja, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2023 przez AW

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy Zielonki Nr XLVIII/25/2023 z dnia 30 marca 2023 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji zmiany Statutów Gminy Zielonki, Wójt Gminy Zielonki rozpoczyna z dniem 20 kwietnia 2023 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Zielonki w sprawie propozycji zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki. Konsultacje będą trwały do 9 maja 2023r.

Z propozycjami zmian można zapoznać się:

  1. W wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki oraz na stronie internetowej Gminy Zielonki w zakładce: Konsultacje społeczne.
  2. W wersji papierowej do wglądu w Urzędzie Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 w pokoju 205 (I piętro), w godzinach pracy urzędu pomiędzy godziną 9.00 a 15.00.

Opinie mieszkańców Gminy Zielonki zbierane będą w formie składania pisemnych stanowisk oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@zielonki.pl (prosimykorzystać pomocniczo z załączonego pliku „Tabela uwag”) lub poprzez formularz internetowy.

Formularz internetowy jest dostępny pod wskazanym linkiem na stronie internetowej Gminy Zielonki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki w zakładce „Konsultacje społeczne”.

  1. Pisemne stanowiska mogą być składane:
  2. a) osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki w godzinach urzędowania,
  3. b) poprzez wysłanie pocztą na adres Urzędu Gminy Zielonki: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 (liczy się data wpływu korespondencji do urzędu).
  4. Stanowiska pisemne złożone osobiście lub przesłane pocztą muszą zawierać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz czytelny podpis zgłaszającego stanowisko.
  5. Opinie przesłane drogą elektroniczną muszą zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego.

Wszelkich wyjaśnień udziela Zastępca Wójta Gminy Zielonki (telefon: 12 285 08 50 wew. 205).

Aktualny tekst Statutów Sołectw Gminy Zielonki

Zarządzenie NR 102/ 2023 Wójta Gminy Zielonki z Dnia 19 kwietnia 2023 r w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielonki

Uchwała NR XLVIII/25/2023 Rady Gminy Zielonki

Propozycje zmian na tekście jednolitym Statutów Sołectw Gminy Zielonki

Tabela – uwagi do projektu zmian Statutów Sołectw Gminy Zielonki

Interaktywny formularz

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content