Skip to main content
search
Urząd Gminy

Konta bankowe

By 2 sierpnia 2013No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 2 sierpnia 2013 przez admin

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

1. Wpłaty z tytułu:
– opłaty za udostępnianie danych osobowych, 
opłaty skarbowej,
– podatku od nieruchomości,
– podatku rolnego,
– podatku od środków transportowych,
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
– opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
– opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty adiacenckiej,

– opłaty administracyjnej (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
– opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

2. Opłaty za odpady komunalne:
Nr konta: 94 1910 1048 2116 4400 4026 0051
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

3. Wpłaty z tytułu:
– subwencji
– dotacji
– udziału w podatku dochodowym PIT i CIT
dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

Nr konta: 03 1910 1048 4400 4026 1131 0001
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

4. Nr konta dla transakcji zagranicznych (przy przelewach dokonywanych z zagranicy):
Santander Bank Polska S.A.
Al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa

SWIFT/BIC: WBKPPLPP 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
IBAN: PL 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019

Close Menu
 
1 kwietnia 2023
Skip to content