Skip to main content
search
Aktualności

Kontynuacja wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Zielonki – zmiana w przepisach

By 25 stycznia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2019 przez admin

Informujemy, iż obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. zapis art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe nakłada na rodziców dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach wyłonionych w otwartym konkursie ofert i dotowanych w 100% z budżetu gminy, konieczność złożenia na kolejny rok szkolny do dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach wniosku o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.


    Rodzice/prawni opiekunowie, których dziecko uczęszcza do niżej wymienionych niepublicznych przedszkoli wyłonionych w otwartym konkursie ofert:
    1) Niepubliczne Przedszkole „Zielone Nutki” w Trojanowicach,
    2) Niepubliczne Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Woli Zachariaszowskiej,
    3) Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia2” w Węgrzcach,
wypełniają wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego i dostarczają na dziennik podawczy Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach, ul. Galicyjska 17, 32 – 082 Zielonki.
     Składanie ww. wniosku odbywa się w terminie od 11 do 15 lutego 2019 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020.

Załączniki:
1. Wzór wniosku o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu wyłonionym w otwartym konkursie ofert – pobierz plik
2. Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020 – pobierz plik  

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content