Skip to main content
search
Ogłoszenia

KREDYTY Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ.

By 5 sierpnia 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 5 sierpnia 2014 przez admin

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał aneks do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz  z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW  w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.

Dotacje są przeznaczone na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na realizację  poniższych przedsięwzięć:

a) budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej;
Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane 80,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

b) budowa przyłącza do sieci wodociągowej;
Finansowaniem objęte są koszty polegające na zakupie materiałów i urządzeń oraz wykonaniu robót budowlano-montażowych.
Koszty kwalifikowane 70,00 zł za 1mb wykonanego przyłącza.
Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 2 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.
c) zakup i instalacja rekuperatora z odzyskiem ciepła;
d) wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe;
e) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych;
f) zakup i montaż pompy ciepła;
g) zakup i instalacja kolektorów słonecznych;
h) zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem kredytów bankowych z dotacją ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczoną na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych powinny kontaktować się bezpośrednio z wybranym bankiem (Bank Ochrony Środowiska S.A., Bankiem Spółdzielczy w Zatorze).

Więcej informacji pod adresami:

http://www.wfos.krakow.pl/umowy-z-bankiem-ochrony-srodowiska-i-bankiem-spoldzielczym-w-zatorze-przedluzone

http://www.bosbank.pl/?page=ekologia_kredyty_we_wspolpracy_z_WFOSiGW
http://bszator.pl/kredyty_z_dotacja_2014.html#head-box-1

Close Menu
 
18 maja 2022
Skip to content