Skip to main content
search
Aktualności

Kupując węgiel pamiętaj!

By 3 sierpnia 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 3 sierpnia 2017 przez admin

wegielPrzypominamy mieszkańcom, że w związku z  Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. na obszarze Województwa Małopolskiego, a tym samym na obszarze gminy Zielonki, od 1 lipca 2017 roku zakazuje się stosowania w piecach, kotłowniach oraz kominkach paliw w których udział masowy węgla kamiennego lub brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% (czyli mułu i flotu węglowego); oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno suszone krócej niż dwa sezony).

O czym należy wiedzieć kupując węgiel? Przedsiębiorcy sprzedający węgiel lub drewno powinni każdorazowo udostępnić kupującym certyfikat jakościowy lub inny dokument potwierdzający odpowiednie dopuszczone do stosowania w ww. uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego parametry jakościowe zakupionego paliwa oraz dowód sprzedaży/zakupu paliwa, tj.: paragon lub fakturę, wystawione przez sprzedawcę. 

Uchwała nakłada również na gminy obowiązki w zakresie kontroli przestrzegania przez mieszkańców ww. zapisów. Kontrole będą realizowane przez upoważnionych pracowników gminy oraz policję. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content