Skip to main content
search
Statystyka

Ludność gminy Zielonki w liczbach

By 6 lutego 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 lutego 2023 przez AO

Polska boryka się obecnie z problemami demograficznymi, które wraz z czasem, jak wiele na to wskazuje, będą rosnąć. Częściowo powstającą lukę wypełniają procesy związane z migracją, jednak już dziś wszyscy analitycy podkreślają, że jest to problem, który będzie narastał w czasie. Wiele informacji na ten temat można zaleźć na stronach, zarówno gminy Zielonki, jak i Głównego Urzędu Statystycznego.

Przyrost naturalny.

Przyrost naturalny jest związany z liczbą zgonów i narodzin, a konkretnie z różnicą pomiędzy nimi. Gdy przyrost naturalny jest dodani, więcej ludzi rodzi się, niż umiera, a gdy ujemny więcej ludzi umiera. Nasza gmina rok 2022 zakończyła z przyrostem naturalnym na poziomie 50 – co jednocześnie jest wynikiem najsłabszym od roku 2011, gdy wyniósł on 32. Warto jednak zauważyć, że po roku 2016 – gdy współczynnik wyniósł 137 i był on najwyższy w analizowanym okresie 1995-2022 – obserwujemy tendencję spadkową.

W naszej gminie urodziło się 229 dzieci w tym 114 chłopców i 115 dziewczynek. Najwięcej dzieci rodziło się w miesiącach: luty, maj i czerwiec, a najmniej w marcu i listopadzie. Najwięcej chłopców urodziło się w styczniu i maju, a najmniej w listopadzie. W przypadku dziewczynek najwięcej urodziło się w lutym i czerwcu, a najmniej w kwietniu.

Najczęściej wybierane imiona w roku 2022.

Dla rodziców niemal od zawsze jedną z trudniejszych decyzji jest wybór imienia dla swoich potomków. Pośród nowo narodzonych dzieci, zamieszkujących gminę, wśród dziewczynek prym wiodą imiona Oliwia (albo Olivia) – 7 dziewczynek oraz Maja 6 dziewczynek. Nasi mieszkańcy również często wybierali imiona: Zuzanna, Helena, Lilianna, Maria i Natalia.
W przypadku chłopców najczęściej wybierano imię Maksymilian (albo Maximilian) – 8 oraz Antoni – 6. Często wybór padał również na imiona takie jak Aleksander, Filip, Adam i Franciszek.

W Polsce najpopularniejsze imiona żeńskie nadawane w 2022 roku to Zofia, Zuzanna, Hanna oraz Maja. W przypadku imion męskich rodzice najczęściej wybierali imiona: Antoni, Jan, Aleksander, Franciszek i Nikodem.

Liczebność gminy.

Nasza gmina rokrocznie zwiększa swoją liczebność – w ciągu 20 lat zanotowano wzrost ludności o ponad 10 tys. mieszkańców. Związane jest to przede wszystkim z dużą migracją mieszkańców do naszej gminy oraz, w mniejszym stopniu, przeważającym dodatnim przyrostem naturalnym. Na dzień 31 grudnia 2022 naszą gminę zamieszkiwało 23 770 osób.

Najwięcej mieszkańców gminy zamieszkuje sołectwo Zielonki (bez osiedla Łokietka) – 6218 osób, najmniej mieszka w Korzkwi – zaledwie 191 osób.

W Zielonkach najłatwiej znaleźć żonę.

Według danych GUS, na dzień 30 czerwca 2021 r. w Zielonkach mieszkało 1519 kobiet oraz 1498 mężczyzn w wieku 18-29 lat. Tym samym współczynnik feminizacji – liczony jako stosunek liczby kobiet przypadających na liczbę mężczyzn pomnożony przez 100 – wynosi 101,4 i jest on największy spośród gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich otaczających Zielonki. Większy współczynnik feminizacji – bo wynoszący blisko 103 – jest w pobliskim Krakowie, ale jest to tendencja raczej typowa dla miast. Najniższy współczynnik w sąsiadujących gminach jest w Iwanowicach – to tylko 92.

Współczynnik feminizacji, dla omawianej grupy wiekowej, w Polsce wynosi 96 i jest on większy dla miast – 97,3 niż dla obszarów wiejskich – 94,4.

Migracja a podatki.

Choć liczba mieszkańców gminy stale rośnie, to jednak wciąż nie wszyscy chcą się tu meldować. Brak meldunku wiąże się ze stratami dla gminy, ponieważ to właśnie gminie przypada udział w 38,40% podatku PIT. Dlatego ważne jest, aby zachęcać sąsiadów, znajomych, bliskich czy krewnych mieszkających w gminie do płacenia tu podatków.

MS

 

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content