Skip to main content
search
Aktualności

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1 w gminie Zielonki

By 18 stycznia 202320 stycznia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2023 przez AW

Gmina Zielonki otrzymała 74 864,87 zł na realizację Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.
Celem programu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.
Realizatorami zadania grantowego są szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach;
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach;
  3. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach;
  4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej.

W ramach otrzymanych środków w 2023 r. do szkół zakupione zostaną laptopy, tablety monitor oraz inne urządzenia i narzędzia ułatwiające naukę zdalną.
Nadzór nad Projektem  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, Grant 1, 10 Oś Priorytetowa Wiedza ikompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” sprawuje Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Nadzór nad realizacją ww. Projektu sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach,  gzeas@gzeaszielonki.pl

 

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content