Skip to main content
search
Projekty w trakcie realizacji EFS

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 3 w gminie Zielonki

By 18 stycznia 202320 stycznia, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2023 przez AW

Gmina Zielonki otrzymała 76 334,50 zł na realizację Grantu 3 w ramach projektu grantowego pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% współfinansowania i budżetu państwa w wysokości 15% współfinansowania.
Celem programu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.
Realizatorami zadania grantowego są szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach;
  2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach;
  3. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach.

W ramach otrzymanych środków od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów, koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, a także organizowane będą zajęcia wyjazdowe.
Nadzór nad Projektem  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, Grant 3, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” sprawuje Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Nadzór nad realizacją ww. Projektu sprawuje Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonkach,  gzeas@gzeaszielonki.pl

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content