Skip to main content
search
Projekty zrealizowane INNE

Małopolskie Remizy 2010

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Tytuł projektu: Małopolskie Remizy 2010
Nazwa działania: Obszar priorytetowy: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obszar Tematyczny: budowa i remont strażnic OSP z terenu woj. małopolskiego.
Wartość całkowita projektu: 118 449,48 zł
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 40 000 zł Województwo Małopolskie
Udział własny beneficjenta: 78 449,48 zł zł
Czas realizacji projektu: 2010 rok
Cel główny projektu: Poprawa warunków bytowych i zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Grębynice.
Opis projektu: Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy z terenu województwa małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizie strażackiej w Grębynicach. Koszt wykonania prac budowlano-remontowych wyniósł 114 615,54 zł z czego dotacja wyniosła 40 000 zł. Wykonano roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku m.in. wykonanie miejsc postojowych, muru oporowego zabezpieczającego skarpy wraz z ogrodzeniem, podbicie betonem ław fundamentowych i ich izolacja przeciwwilgociowa i izolacja pionowa ścian, wykonanie dodatkowego hydrantu przeciwpożarowego. Całkowity koszt inwestycji  wraz z nadzorem i wykonaniem dokumentacji zamknął się w kwocie 118 449,48 zł.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content