Skip to main content
search
Ogłoszenia

Mobilna obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego dla osób z niepełnosprawnościami

By 25 marca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 marca 2022 przez IO

Osoby, które z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie są w stanie osobiście stawić się w urzędzie w sprawie dowodu osobistego mogą od 7 listopada 2021 roku korzystać z nowej możliwości składania wniosków o dowód i jego otrzymania. Do tych osób przyjedzie urzędnik i przyjmie wniosek, może również dostarczyć dokument. Nowe rozwiązanie wprowadziła ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Co ważne zgłoszenie przyjmuje i obsługuje organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, czyli dla gminy Zielonki: Urząd Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28A, ponieważ Kraków jest siedzibą władz powiatu krakowskiego, w skład którego wchodzi gmina Zielonki.

Aby zgłosić potrzebę przyjazdu urzędnika w celu przyjęcia wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby chorej lub niepełnosprawnej jest:
• wiadomość e-mail wysłana na adres dowody@um.krakow.pl,
• EPUAP przy użyciu formularza pisma ogólnego https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne (w treści wiadomości osoba ta lub w jej imieniu osoba, która jej pomaga, powinna podać swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe – adres miejsca, w którym ta osoba przebywa, numer telefonu),
• telefonicznie pod nr 12 616 56 31 (od poniedziałku do piątku 10.00-15.00),
• zgłoszenie na stanowiskach obsługi dowodów osobistych w siedzibie urzędu (Kraków, ul. Wielicka 28A, od poniedziałku do piątku 7.40 do 18.00).

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content