Skip to main content
search
Aktualności

Modernizacja drogi powiatowej w Zielonkach – ul. ks. Zięby

By 5 grudnia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 grudnia 2014 przez admin

DSCN3983

 

5 grudnia odbył się odbiór odcinka drogi powiatowej po modernizacji wykonanej na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, w którym gmina Zielonki partycypowała w wysokości połowy kosztów (koszt odcinka to 130 tys. zł). Odbiór nie został dokonany ze względu na uchybienia.

W odbiorze wziął udział przedstawiciel gminy Zielonki. Odbiór nie został dokonany, bowiem Referat Dróg i Komunikacji UG Zielonki zgłosił szereg uwag. Dotyczą one uporządkowania wszystkich poboczy przy asfaltowanym odcinku drogi; pobocza należy wyrównać, wskazano miejsca, gdzie trzeba je obniżyć lub podwyższyć; uporządkować też należy chodnik oraz teren przy rzece; do poprawy jest też jedna studzienka. Nie wymalowano pasów przejścia dla pieszych prowadzących do schodów przy kościele – gmina nalega, aby wykonawca przywrócił pasy na jezdni niezbędne ze względu na bezpieczeńtwo pieszych. Trzeba też poprawić skręt w ulicę Gwizdałów, gdyż rozwiązanie zastosowane dla lepszego spływu wód (wałek z asfaltu) grozi awarią zawieszenia samochodów. Jeśli chodzi o chodnik z destruktu, który planowano wybudować od ul. Na Popielówkę do ścieżki pieszej prowadzącej do szkoły, to zarządca drogi poinformował, że ze względu na brak możliwości wykupu działki od prywatnego właściciela w pasie chodnika, chodnik nie powstanie – w zamian za to Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego położył asfalt  na dłuższym o ok. 20 m odcinku ul. ks. Zięby. Decyzję o tym podjęto bez konsultacji z gminą Zielonki.
Red.

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content