Skip to main content
search
Aktualności

Na tropie przewinień

By 20 lipca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 lipca 2023 przez Marek Skiba

Charakterystyczny samochód straży gminnej coraz częściej staje się elementem krajobrazu gminy Zielonki. Nowa pani Komendant – Aneta Rosół rozpoczęła intensywne prace związane z kontrolami, podczas których towarzyszą jej pracownicy Referatu Niskiej Emisji i  Odpadów oraz Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntem Urzędu Gminy Zielonki. Strażnikowi gminnemu może również towarzyszyć urzędnik z innego referatu. Kontrole mają charakter bieżący i dotyczą m.in. szczepień psów, przydomowych szamb i kompostowników, deklaracji śmieciowych, właściwego segregowania śmieci czy właściwego oznaczenia numeru budynku. Podczas sezonu grzewczego kontrolowane będą również paleniska.

Warto tutaj nadmienić, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości może zostać nałożony mandat karny w kwocie do 500 zł.

Do wykonywania kontroli zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) jest upoważniony m.in. wójt gminy, który może obowiązek ten scedować na funkcjonariuszy straży gminnych. Istotną informacją jest również to, że kontrole na obszarach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, mogą mieć miejsce przez całą dobę, a w pozostałych przypadkach w godzinach 6:00-22:00. Godzina kontroli nie jest zatem powiązana z godzinami funkcjonowania urzędu gminy, a utrudnianie wykonania czynności kontrolnej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Strażnik gminny posługuje się legitymacją oraz odznaką służbową. Jest on również ubrany w mundur z herbem gminy.

Straż gmina ma także za zadanie dbanie o bezpieczeństwo na drogach. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy notorycznie ignorujący znaki zakazu zatrzymywania i postoju lub ci parkujący na pasach zieleni. W takich sytuacjach funkcjonariusze są uprawnieni nie tylko do ukarania tych kierowców mandatem, lecz także zobligowani do przyznania punktów karnych zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.

Dbając o przepisy powszechnie obowiązującego prawa, nie musimy obawiać się kontaktu ze strażą gminną, która w pierwszej kolejności ma służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

MS

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content