Skip to main content
search
Relacje

Na wypadek pożaru

By 1 czerwca 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2015 przez admin

DSCN0403

 

W Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej przeprowadzono próbną ewakuację z budynku. W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki OSP z gminy Zielonki oraz Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP nr 5 z Krakowa. Ponadto podczas szkolenia teoretycznego żołnierze VI Brygady Desantowo-Szturmowej zaprezentowali m.in. jak działa spadochron, a Szkoła Młodych Ratowników pokazała, jak udzielać pierwszej pomocy.

Szkolenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej w gminie Zielonki organizowane są regularnie, po to by założenie planów ewakuacji i ogólne zasady bezpieczeństwa można było sprawdzić w praktyce. 28 maja przeprowadzono szkolenie w Zespole Szkół w Woli Zachariaszowskiej.
W szkoleniu i towarzyszących mu zajęciach uczestniczyli m.in. członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, dyrektorzy placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy referatów urzędu. Podczas szkolenia teoretycznego omówiono organizację ewakuacji i postępowanie w przypadku zatrucia dymem i gazami pożarowymi. Zastępca wójta gminy Zielonki Arnold Kuźniarski zachęcał do wyciągania  wniosków z myślą o obiektach, którymi administrują uczestnicy. Scenariusz wydarzeń nakreślił dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa brygadier Jacek Kukuła. Druh Marcin Chuchro z OSP Zielonki, doktorant Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, przedstawił zasady ewakuacji z budynku i jej sygnalizowania oraz jak daleko od budynku należy zebrać ewakuowanych. Krótko omówiono również ewakuację podczas konfliktu zbrojnego.
Należy zwrócić uwagę, czy obiekt jest przygotowany do ewakuacji, czy drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane zielonymi strzałkami, jak jest realizowana procedura ewakuowania, czy jest oznakowany podręczny sprzęt gaśniczy i czy łatwo dostępny –  wyliczał bryg. Jacek Kukuła.
Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia praktyczne w podgrupach, zaplanowane jak     i całość przedsięwzięcia, przez prowadzącego sprawy obrony cywilnej w gminie Zielonki Władysława Kacprzyka. Z ratownikami przedmedycznymi ze Szkoły Młodych Ratowników można było przypomnieć sobie zasady resuscytacji, przećwiczyć również użycie defibrylatora AED. Żołnierze 6. Brygady Powietrznodesantowej zapoznali uczniów szkoły i uczestników szkolenia z uzbrojeniem i wyposażeniem wojsk powietrznodesantowych. Druh Marcin Chuchro oraz brygadier Jacek Kukuła pokazali, jakie procesy zachodzą podczas pożaru w pomieszczeniu, jak zmienia się pożar w zależności od tego, czy pomieszczenie jest zamknięte czy otwarte, jak płomienie i dym zachowują się w korytarzach. Uczestniczy uczyli się używać koca gaśniczego oraz gaśnicy, mieli okazję zgasić ogień za pomocą gaśnicy proszkowej.
Kulminacyjnym etapem szkolenia było ćwiczenie praktyczne, w czasie którego ewakuowano 227 osób znajdujących się w budynku. Zgodnie ze scenariuszem nakreślonym przez brygadiera J. Kukułę zaprószenie ognia nastąpiło w świetlicy na parterze, nie udało się zgasić ognia w zarodku za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, pożar rozwijał się coraz gwałtowniej i powstał dym, dlatego dyrektor szkoły Romana Chadysz-Michalska zarządziła ewakuację na boisko szkolne. Wezwana straż pożarna prócz ugaszenia ognia miała również dodatkowe zadanie – ewakuować z I piętra za pomocą drabiny osobę, której nie udało się opuścić budynku. 9 jednostek OSP z terenu gminy Zielonki, z których jako pierwsza przybyła do akcji pobliska jednostka z Woli Zachariaszowskiej, wraz z JRG nr 5 z Krakowa przećwiczyło również dostarczenie wody z oddalonego o 800 m potoku Garliczka. Akcja na bieżąco była komentowana dla uczestników, a po jej zakończeniu podsumowana w gronie strażaków zawodowych i ochotników.
IO

 

Więcej zdjęć: tutaj

 

DSCN0250
DSCN0286
DSCN0334
DSCN0372
DSCN0393
DSCN0488
 
Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content