Skip to main content
search
Aktualności

Na XXV jubileuszowym „Śledziku u Wójta” wręczono nagrody samorządowe gminy Zielonki

By 26 lutego 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2020 przez admin

gala1Za działania wspierające rozwój gminy i przyczyniające się do jej promocji Nagrodami Samorządowymi Gminy Zielonki 25 lutego podczas XXV już „Śledzika u wójta” nagrodzono zasłużone osoby i instytucje. Wydarzenie, w tym roku jubileuszowe, odbywa się tradycyjnie w ostatni wieczór karnawału w hali sportowej w Zielonkach. Podziękowaniom i wspomnieniom towarzyszyły występy artystyczne oraz filmowy przegląd najważniejszych dokonań, w tym inwestycyjnych, i wydarzeń od ubiegłorocznej gali. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa skanów relacji prasowych z poprzednich gali, które były publikowane od 1995 roku na łamach „Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki”.

Na zaproszenie do gminy Zielonki odpowiedzieli i zaszczycili nas swoim przybyciem: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł na Sejm Ireneusz Raś, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wicestarosta powiatu krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk i przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj. Obecni na gali byli przewodniczący Rady Gminy Zielonki Mirosław Golanko wraz z wiceprzewodniczącymi: Marzeną Gadzik-Wójcik i Krzysztofem Olawskim, radni i sołtysi. Przybyli również przedstawiciele samorządów i instytucji współpracujących z gminą Zielonki, przedstawiciele organizacji gminnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Policji, rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich, kół przyjaciół miejscowości, księża proboszczowie z Zielonek Tadeusz Kozak i Bibic Jan Przybocki i wielu innych gości. Galę prowadzili Katarzyna Żak z Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji oraz Marcin Kruk.

Chcę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, co było widać na filmie, ale również do dziesiątek różnych przedsięwzięć w waszych miejscowościach w sołectwach w gminie, zrealizowanych, które podjęliście, za integrację społeczną, za wiele inicjatyw na rzecz swoich mieszkańców, tak naprawdę za współpracę przy wielu inwestycjach, które realizujemy na co dzień w gminie Zielonki – powiedział wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
Po zapoznaniu się z filmowym przeglądem najważniejszych dokonań, jakie miały miejsce w gminie w ciągu roku, również goście nie szczędzili gminie podziękowań, gratulacji i ciepłych słów, ale również dobrych wiadomości.

Jestem pod wrażeniem tego co zrobiliście szczególnie jeśli chodzi o kwestie edukacyjne i sportowe. To jest gmina absolutnie numer jeden w Małopolsce, która ma tak fantastycznie zorganizowaną sieć szkół, która tak fantastycznie dostosowuje się do potrzeb, bo gmina jest coraz większa, coraz więcej osób z Krakowa się tu melduje, płaci podatki, gmina się rozwija, wielkie gratulacje – mówił poseł Ireneusz Raś.

W ramach zachodniej obwodnicy Zielonek jest ogłoszone postępowanie przetargowe na zaprojektuj-wybuduj pierwszej części, na drugi etap trasy jestem po podpisanej umowie na zaprojektowanie, po zaprojektowaniu ogłosimy przetarg na wybudowanie drogi. (…) W waszej gminie działają bardzo sprawnie strażacy-ochotnicy. W 2019 roku była akcja powodziowa, która ratowała życie i mienie ludzkie, wtedy strażacy stracili sprzęt, poprzez sprawnego komendanta gminnego, sprawnych druhów strażaków zgłosiliście pewne straty, wczoraj Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję, że dla strażaków z gminy Zielonki dedykujemy środki na poziomie 100 tys. zł na odbudowanie strat – zapowiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Nagrody Samorządowe Gminy Zielonki 2020, z rąk wójta gminy Zielonki Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Mirosława Golanki, otrzymali:
1.    Zofia Kupiec-Czaplak – przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów od 2015 r., za koordynowanie ważnych dla seniorów inicjatyw, udzielanie społecznie porad prawnych seniorom, reprezentowanie Rady Seniorów poza granicami gminy, działalność w zarządzie Małopolskiej Sieci Rad Seniorów;
2.    Barbara Stoch, prezes Inwestorskiej Projektowej Spółdzielni Pracy ,,INWESTPROJEKT’’ za całokształt współpracy prowadzonej przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkół Podstawowych w Zielonkach i w Bibicach w latach  2017- 2019”, za rzetelne wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i fachową pomoc w prowadzeniu robót budowlanych oraz udział i zaangażowanie w przeglądach gwarancyjnych, szczególnie za dobrą organizację pracy i dyspozycyjność.
3.    Tomasz Gubała – Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za 20 lat pełnych inicjatyw działań profilaktycznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, takich które przeradzały się w szersze wydarzenia integrujące wiele osób wokół idei Bezpromilowa, ogólnopolskiej kampanii „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, w której wzięło udział 104 tys. dzieci, 10 tys. rodziców i 6 tys. nauczycieli w całej Polsce czy utworzenia świetlicy środowiskowej „Rodzinnie w Zielonkach”, za uczynienie z gminy Zielonki kolebki wielu projektów, które zyskały wymiar ogólnopolski, tym samym przyczyniając się do jej promocji.
4.    Wiesław Borek – architekt, planista, wieloletni pracownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Gminy Zielonki, za 23 lata pracy w referacie jako niezastąpiony specjalista od takich zagadnień jak warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, plany zagospodarowania przestrzennego i wiele innych oraz służenie pomocą mieszkańcom obecnym i przyszłym w tym zakresie, za koordynowanie współpracy gminy Zielonki z krakowskimi uczelniami wyższymi w zakresie architektury, za projektowanie wielu miejsc odpoczynku i rekreacji oraz za legendarną cierpliwość do pytających i troskę o dobro gminy Zielonki.
5.    Renata i Zbigniew Słopieccy – wieloletni sponsorzy Rajdu Rowerowego po Gminie Zielonki, właściciele firmy Axer Sport i Axer Bike, prywatnie mieszkańcy gminy Zielonki, za wspieranie organizacji największej gminnej imprezy sportowej nagrodami oraz pomocą techniczną.
6.    Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej za realizację projektu “Małopolski e-Senior” w formie bezpłatnych szkoleń komputerowych dla seniorów z terenu gminy Zielonki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanego od marca 2018 r. do sierpnia 2019 r., którego celem było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu, również z użyciem tabletu, który po szkoleniu nieodpłatnie otrzymał każdy uczestnik.
7.    Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu za realizację projektu “Małopolska Szkoła Tradycji ” w formie warsztatów tradycyjnych zawodów i rękodzieła artystycznego prowadzonych przez artystów – rzemieślników, a zorganizowanych m.in. dla mieszkańców gminy Zielonki w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, dzięki którym tradycyjny haft krakowiaków zachodnich, według wzoru od Zielonek, zyskał szeroką promocję i nowych adeptów.
8.    Stowarzyszenie „Barwy Ziemi”, Jolanta i Wolfgang Hoferowie za powołanie do życia minimuzeum dawnych narzędzi w starej chacie, czyli „Muzeum Hebla” w Przybysławicach, inicjatywę warsztatów tematycznych dla uczniów o narzędziach sprzed mechanizacji, działania na rzecz młodzieży, współpracę z innymi organizacjami, w tym Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” i w jej ramach organizowanie na korzkiewskiej łące warsztatów lepienia z gliny dla dzieci.
9.    Janusz Blamowski – filmowiec i podróżnik, autor prawie 200 reportaży o gminie Zielonki, od 10 lat współpracujący z gminą Zielonki, autor filmów prezentowanych na śledzikach od 2011 roku, za promowanie gminy poprzez dokumentowanie najważniejszych momentów jej działalności, za innowacyjność, dobre pomysły jak np. poznanie z fundacją ARTica, z którą współpraca zaowocowała już szlakiem murali, oraz za wykłady o podróżach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zielonkach.
10.    Grupa kolędnicza Herody z Zielonek – za 25 lat kultywowania barwnego zwyczaju kolędniczego, za promowanie talentami wokalnymi i aktorskimi gminy Zielonki poza jej granicami oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń zwyczaju ludowego charakterystycznego dla powiatu krakowskiego i gminy Zielonki.
11.    Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, w podziękowaniu za przyznanie maksymalnego możliwego dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych dla oczekiwanych społecznie połączeń komunikacyjnych w gminie Zielonki: w Korzkwi przebudowy drogi i mostu w rejonie szkoły i bazy harcerskiej oraz budowy drogi z Dziekanowic do ośrodka zdrowia w Batowicach;  a także kluczowej inwestycji komunikacyjnej dla Krakowa i gmin okolicznych: wiaduktu w Batowicach, którą realizuje obecnie Powiat Krakowski; za niezmienną od lat życzliwość i pamięć o gminie Zielonki.

W imieniu nagrodzonych za wyróżnienie podziękował minister Andrzej Adamczyk, jednocześnie doceniając wkład pozostałych wyróżnionych w rozwój gminy i nie tylko. – Zielonki nie funkcjonują na wyspie, Zielonki są częścią naszej małej ojczyzny, i to jest ważne, żeby ta ojczyzna w każdym miejscu się tak rozwijała jak rozwija się gmina Zielonki we wszystkich przejawach działalności mieszkańców – podkreślał. Pan minister otrzymał, nie po raz pierwszy, nagrodę samorządową gminy Zielonki za swój wkład w inwestycje drogowe na terenie gminy, zadedykował ją premierom: Beacie Szydło i Mateuszowi Morawieckiemu oraz rządowi za odwagę skierowania środków finansowych na budowę Północnej Obwodnicy Krakowa. Wspominał też wspólne starania o tę drogę przed 20 laty w komisji infrastruktury Rady Powiatu Krakowskiego, której wówczas przewodniczył, a wójt gminy Zielonki wchodził w jej skład. Podziękował wójtowi, a na jego ręce samorządowi gminy. – Wiem, że gdyby nie Państwa zaangażowanie to prawdopodobnie Północna Obwodnica Krakowa długo by jeszcze funkcjonowała w obszarze dokumentacji technicznej, mamy nadzieję, że w tym roku ją rozpoczniemy i będziemy ją budowali, to jest nasz wspólny sukces – dodał Andrzej Adamczyk.
Jubileusz 20-lecia sprawowania funkcji sołtysa obchodził Władysław Orzechowski, sołtys Zielonek.  
Na część artystyczną złożyło się kilka występów. Rozpoczęła Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek pod dyrekcją Wojciecha Karwata. Podczas gdy orkiestra wykonywała wiązankę popularnych przebojów, w tle można było zobaczyć kadry z dwóch imprez śledzikowych sprzed lat, z 1998 roku w Woli Zachariaszowskiej oraz 1999 roku z Korzkwi. Na scenie pokazał się zespół Folklove z Jurajską Kapelą Folklorystyczną Gminy Zielonki w dwóch odsłonach: zaprezentowali premierowo kujawiaka oraz tradycyjnie krakowiaka, które wraz z zespołem przygotowała współpracująca z nim od września choreograf Magdalena Żbik. Jako że rok 2020 został przez Radę Gminy Zielonki ogłoszony Rokiem Pucheroka na wydarzenia z tym związane, szczególnie na Gminny Przegląd Pucheroków 5 kwietnia zaprosił w tradycyjnym stroju Pucheroka, w słomianej czapie, Tadeusz Łysek, radny gminy Zielonki i sołtys Bibic, gdzie przegląd corocznie organizuje Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach oraz sołectwo Bibice. Gwiazdą wieczoru był artysta kabaretowy Robert Korólczyk, zaprezentował się m.in. jako góral wzbudzając salwy śmiechu na widowni swobodnymi żartami na tematy obyczajowe.
Część oficjalną zakończyła degustacja tortu przygotowanego z okazji jubileuszu czyli XXV już Śledzika u wójta. Następnie rozpoczął się bankiet, rozmowy przy stole, tańce do muzyki zespołu Barwa, wszystko do wieńczącej karnawał północy.
Dziękujemy sponsorom, Galę Nagród Samorządowych Gminy Zielonki 2020 wsparli:
DROBUD Firma Transportowo-Budowlana w Bibicach Zdzisław Banaś, Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie Andrzej Czaderski, Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach Marek Pietrzyk, Firma PILAR-TECH w Krakowie Tadeusz Krzysztofek, Inwestorsko Projektowa Spółdzielnia Pracy “INWESTPROJEKT”  w Krakowie  Barbara Stoch, Zakład Usługowo – Handlowy “Jawor” w Bibicach Piotr Musialik, Usługi Koparko-Ładowarką JANKOP Karol Janus, Biuro Usług Geodezyjnych w  Krakowie Jerzy Klimczak, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zielonkach prezes Krystyna Zabiegaj, Zespół Muzyczny BARWA Dawid Sieprawski, Zakład WOD-KAN-GAZ w Zielonkach Edward Kuś, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Krakowie Bożena Turek, Firma Usługowa „Kuśmierczyk” w Zielonkach Ewa Kuśmierczyk, Koła Gospodyń Wiejskich w Batowicach,  Bibicach, Dziekanowicach, Przybysławicach, Węgrzcach, Owczarach, Korzkwi, Garlicy Murowanej, Garlicy Duchownej, KGW „Wolanie” w Woli Zachariaszowskiej, Koło Przyjaciół Brzozówki, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Regionalne „Tradycja” w Trojanowicach Koło Przyjaciół w Januszowicach, Koło Seniora w Węgrzcach, Grupa „Gawędziarze i Śpiewacy” z Grębynic, Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, Grupa „Przyjaciele”, Grupa „Bel Canto” z Zielonek, Klub 60+.
Red.
Więcej zdjęć: tutaj.

gala111

gala2

gala3

gala4

gala5

gala6

gala7

gala8

gala9

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content