Skip to main content
search
Aktualności - organizacje pozarządowe

Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki

By 17 maja 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2024 przez AO

ROP.524.3.2024

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki:

  • pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2024”
  • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W załączeniu znajdziecie Państwo:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć do dnia 29 maja 2024 r.

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zielonki,
    ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany,
  • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Informacja dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Wójt Gminy Zielonki
/-/ mgr Mirosław Golanko

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content