Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki – “Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

By 14 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 marca 2017 przez admin

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”.

W celu zgłoszenia kandydata prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
– formularz zgłoszeniowy – pobierz plik
– oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej – pobierz plik

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej zostały określone w Rozdziale 13 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
Program współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. – Uchwała Rady Gminy – pobierz plik

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki lub przesłać pocztą na adres – ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki – w terminie do dnia 28 marca 2017 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki: Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 109 lub wew. 212, e-mail: ngo@zielonki.pl

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content