Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Nabór do Komisji konkursowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki

By 17 marca 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 marca 2016 przez admin

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych”.  

W celu zgłoszenia kandydata prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:
formularz zgłoszeniowypobierz plik 
oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowejpobierz plik 

 

Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej zostały określone w Rozdziale 13 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.
Program współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. – Uchwała Rady Gminy Zielonkipobierz plik (*.pdf)  

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki  lub przesłać pocztą na adres – ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki – w terminie do dnia 31 marca 2016 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Referatu Organizacyjno – Prawnego Urzędu Gminy Zielonki:  Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 106 lub wew. 212,  e-mail: ngo@zielonki.pl

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content