Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Nabór do komisji konkursowej

By 22 kwietnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2022 przez AO

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn.

  • „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022”,
  • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

W załączeniu znajdziecie Państwo:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć do dnia 5 maja 2022 roku:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany,
  • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

 

Kierownik
Referatu Organizacyjno-Prawnego
/-/ mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content