Skip to main content
search
Otwarte konkursy ofert

Nabór do komisji konkursowej

By 22 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2022 przez AO

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn.

  • „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2022”,
  • z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

W załączeniu znajdziecie Państwo:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć do dnia 5 maja 2022 roku:

  • na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki,
  • za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
  • na pocztę elektroniczną na adres: ug@zielonki.pl – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany,
  • za pośrednictwem portalu ePUAP na adres: /UG_Zielonki/SkrytkaESP – wymagany podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

 

Kierownik
Referatu Organizacyjno-Prawnego
/-/ mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content