Skip to main content
search
Ogłoszenia

Nabór do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji

By 13 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 czerwca 2022 przez AO

Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy się w celu kształtowania modelowej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Będzie ona organem konsultacyjnym i opiniodawczym Samorządu Województwa Małopolskiego, funkcjonującym w oparciu o zasady dialogu obywatelskiego. W obszarze zainteresowania Rady będzie troska o poprawę relacji partnerskich obu sektorów oraz doskonalenie form współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady, której kadencja będzie trwać trzy lata, wejdzie 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Małopolskie organizacje pozarządowe są bardzo istotnym partnerem w kształtowaniu polityki rozwoju naszego regionu, dlatego też pragnę serdecznie zaprosić te działające na Państwa terenie do zgłaszania kandydatur na członków Rady nowej, VI kadencji.
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego upływa w dniu 22 czerwca 2022 r. Wszelkie informacje dotyczące naboru, w tym regulamin oraz formularze: zgłoszeniowy i rekomendacji, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. (12) 616 05 38.

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego o naborze do Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji (pdf. 280 KB)

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content