Skip to main content
search
Aktualności

Nabór do Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla województwa małopolskiego 2018

By 23 lutego 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2018 przez admin

wymiana piecowInformujemy o kolejnym naborze wniosków dla osób zainteresowanych wymianą starej kotłowni węglowej o niskiej sprawności w ramach dofinansowania planowanych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” (PONE). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych (20% to dotacja z WFOŚiGW i 30% dotacja ze środków gminy Zielonki). Wnioski można składać od 23.02. do 09.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Zielonkach na dzienniku podawczym w godzinach urzędowania.


 Zakres dotacji obejmuje:
1. demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. montaż nowej kotłowni: 
węglowej (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. odpowiadającym klasie ECO DESIGNE zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania); 
na biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. odpowiadającym klasie ECO DESIGNE zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinansowania); 
gazowej.
 
Maksymalne jednostkowe koszty dla modernizacji kotłowni o mocy do 1MW na kotłownię:
węglową do 650,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;
na biomasę do 650,00 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 4500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną;
gazową do 1300 zł/kW mocy, ale nie więcej niż 7500 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastrukturą techniczną.
Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy nowej kotłowni. Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
 
Mieszkańcy samodzielnie dokonują wyboru instalacji i instalatorów przy uwzględnieniu ustalonych w programach parametrów. Dotacja będzie przekazywana jako zwrot poniesionych kosztów po wykonaniu inwestycji. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję. Wnioski można składać do siedziby Urzędu Gminy Zielonki. Formularze wniosków dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej (III budynek) oraz w formie elektronicznej tutaj. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać: Urząd Gminy Zielonki, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 12 285 08 50 w. 316
Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content