Skip to main content
search
Aktualności

Nabór do projektu “Pierwszy Dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016

By 5 maja 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2015 przez admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3 +  (przy czym co najmniej jedno z dzieci jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej).

 

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny. Ponadto pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie bądź udziela pełnomocnictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do złożenia deklaracji.


Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Wydatek winien być dokonany w okresie kwalifikowalności wydatków  tj. od dnia 1.06.2015 do dnia 30.09.2015r. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach  ul. Galicyjska 17  w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie w godzinach: poniedziałek  09.30-16. 30 wtorek, środa, czwartek, piątek  08.00 -15.30.

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty: 
– zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za miesiąc kwiecień 2015 (brutto i netto) lub oświadczenie o dochodzie,
– odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015,
– orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym  stopniu niepełnosprawności  (dziecko do 25 roku życia),
– nakaz płatniczy za 2015 rok,
– inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny (np. dochód z działalności gospodarczej),
Ostateczny termin złożenia deklaracji wraz z wymaganą dokumentacją  w GOPS to 15 maj 2015r.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod  nr  12 627 33 10  wew.  13, 14, 15, 19, 20, 21, 22. Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera regulamin projektu “Pierwszy dzwonek”.
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/do-20-maja-trwa-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-projektu-pierwszy-dzwonek-1343.html
Kierownik GOPS w Zielonkach
(-) Grażyna Hołda

Załączniki:
Regulamin projektu – pobierz plik
Deklaracja uczestnictwa – pobierz plik 
Uchwała zmieniająca – pobierz plik


malopolska

Projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content