Skip to main content
search
Aktualności

Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej – 4-19.07.2022

By 23 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 czerwca 2022 przez KB

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa informuje o naborze wniosków na działanie Podejmowanie działalności gospodarczej, który odbywać się będzie w terminie 4-19 lipca 2022.
Dokumentacja aplikacyjna.
Nabór prowadzony będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dla zainteresowanych osób przedstawiamy podstawowe warunki dostępowe dotyczące premii na podjęcie działalności gospodarczej:
-miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie działania naszego LGD (gminy:
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś,
Zielonki)
-obywatelstwo państwa UE
-niewykonywanie działalności gospodarczej przez ostatnie 3 miesiące (na
moment składania wniosku) oraz w momencie składania wniosku
-osoba nie może być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie
-konieczność utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go
łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w
którym upływają 2 lata od dnia wypłaty końcowej płatności (może być
samozatrudnienie).
Kontakt w sprawie naboru pod nr tel.: 12 346 43 12, 664 067 823, 664 067 821.
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content