Skip to main content
search
Aktualności

Nagrody dla nauczycieli

By 16 października 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 października 2014 przez admin

nagrody1

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej uroczyście obchodzony w szkołach gminy Zielonki. Jest to także okazja, by docenić osoby wyróżniające się w pracy dydaktycznej i wychowawczej w placówkach oświatowych. W tym roku nagrodę wójta gminy Zielonki przyznano: Bożenie Nowak – dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach, Pawłowi Zegartowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz Annie Górce i Agacie Płatek – nauczycielkom z Zespołu Szkół w Bibicach.

W tym dniu w szkołach odbywały się uroczyste apele, występy artystyczne, a także ślubowania klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nie zabrakło życzeń i kwiatów dla pedagogów.
Satysfakcji w codziennej pracy z uczniami, w kształtowaniu tych najmłodszych pokoleń – życzył nauczycielom wójt gminy Zielonki Bogusław Król. Zwrócił się także do uczniów klas pierwszych, składających w tym dniu uroczyste ślubowanie – Starajcie się wykorzystać czas spędzony w szkole tak, aby jak najlepiej się przygotować do startu w dorosłość.
Paweł Zegartowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach otrzymał nagrodę wójta gminy Zielonki za poświęcenie czasu i energii, aby szkoła była integralną całością: uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz szczególną dbałość o stan techniczny oraz sukcesywne i bardzo skuteczne działania remontowe i modernizacyjne budynku szkoły.
Za zaangażowanie w sprawy dotyczące organizacji i zarządzania szkołą nagrodzono Bożenę Nowak, dyrektor Zespołu Szkół w Zielonkach. Panią dyrektor doceniono za osobiste zaangażowanie w organizację Biegu Rodzinnego w Zielonkach promującego aktywne spędzanie wolnego czasu, za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących poprzez organizację w szkole Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz akcji „Pola Nadziei”.
Agata Płatek z Zespołu Szkół w Bibicach została wyróżniona za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie pracy z uczniem zdolnym – w szczególności z finalistami konkursów przedmiotowych, za prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, za aktywny udział w realizacji projektu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, za przewodniczenie m.in. Zespołowi Wychowawców w Gimnazjum.
Za znaczące osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nagrodzono Annę Górkę z Zespołu Szkół w Bibicach, również w zakresie pracy z uczniem zdolnym, za prowadzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych, za systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, za wieloletnie koordynowanie projektem edukacyjnym „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
KB

 

nagrody2

nagrody3

nagrody4

nagrody5

nagrody6

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content