Skip to main content
search
Aktualności

Nagrody samorządowe gminy Zielonki, czyli XXIII „Śledzik u wójta”

By 14 lutego 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2018 przez admin

sledzik13 lutego odbyło się wręczenie nagród samorządowych gminy Zielonki, czyli XXIII już Śledzik u wójta. Spotkanie, tradycyjnie odbywające się w ostatni wieczór karnawału, jest też okazją, by podziękować osobom, organizacjom, firmom i instytucjom współpracującym z gminą Zielonki i mającym wkład w jej rozwój. Gościom zaprezentowano też film podsumowujący rok 2017 w gminie Zielonki: przedstawiający najważniejsze inwestycje, inicjatywy, wydarzenia kulturalne i sportoweTego wieczoru przybywa do gminy Zielonki wielu znamienitych gości, wśród których w tym roku znaleźli się: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka.  

Gościliśmy posłów na sejm RP: Józefa Lassotę, Jerzego Meysztowicza i Bogusława Sonika. Przybyli również wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Anna Biederman-Zaręba i dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat. Byli wicestarosta powiatu krakowskiego Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj i Marek Piekara oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Władysław Sitko. Nie zabrakło wójtów sąsiednich gmin: Michałowic Antoniego Rumiana i Wielkiej Wsi Tadeusza Wójtowicza. Gościliśmy również przedstawicieli krakowskich wyższych uczelni, policji i PSP; a to tylko niektórzy ze znamienitych gości.
Przybywających na galę wręczenia nagród samorządowych  witała orkiestra Korzkiew pod batutą Michała Kwiatkowskiego, powitaniu przez wójta gminy Zielonki Bogusława Króla gości, zaprezentowano film streszczający najważniejsze wydarzenia w gminie Zielonki w 2017 roku i przystąpiono do wręczania nagród samorządowych gminy Zielonki.
Nagrody samorządowe, z rąk wójta Bogusława Króla i przewodniczącego Rady Gminy Zielonki Ryszarda Krawczyka otrzymali:
1. Maria Pahl – mieszkanka Brzozówki, pedagog, wieloletnia dyrektor szkoły w Korzkwi i społecznik, przewodnicząca przez 10 lat Kołu Przyjaciół Brzozówki za inicjatywy integrujące społeczność miejscowości, współpracę z samorządem gminy, instytucjami kultury, promowanie działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców sołectwa poprzez wystawy, organizację spotkań i pikników;
2. Jan Kiersnowski – radny I kadencji odnowionego po 1989 roku samorządu gminy, mieszkaniec Brzozówki, współtwórca komitetów obywatelskich, społecznik, zaangażowany w życie sołectwa i parafii; autor książki „Moje życie w przemianach”, w której ukazał proces zmian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych w powojennej Polsce;
3. Władysław Kućmierczyk – prezes Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego, sportowiec i artysta kabaretowy, obchodzący 60. rok działalności kulturalnej i sportowej; dwukrotny zdobywca tytułu Superseniora w Ogólnopolskim Wielobojowym Turnieju Mistrzów TKKF, zdobywca I miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Seniorów w kat. 80+ w tenisie ziemnym za promocję sportu wśród młodzieży i organizację ligi gminnej tenisa stołowego;
4. Piotr Pątko – za inicjatywę organizacji biegów „Tropem Wilczym” w Bibicach, które od 2016 roku są częścią ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i cieszą się coraz większym powodzeniem; za zainteresowanie mieszkańców gminy Zielonki tą formą oddania hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego;
5. Maria Rapacz – projektant dróg i ścieżek rowerowych w programie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, za przygotowanie dokumentacji do dwóch projektów ZIT –odcinka ścieżek rowerowych w gminie Zielonki i  modernizacji drogi powiatowej od Węgrzc do Batowic, przygotowanie materiałów do nowej decyzji środowiskowej w sprawie Północnej Obwodnicy Krakowa wraz z uzyskaniem tej decyzji i obronienie jej zapisów przed organami odwoławczymi umożliwiające dalsze procedowanie inwestycji;
6. Ligia Jaszczewska – prezes Fundacji ARTica, za zainteresowanie młodzieży różnorodnymi przejawami sztuk artystycznych poprzez realizację w gminie Zielonki Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych przez dwa kolejne lata, czego efektem jest też pierwsza galeria prac streetartowych w gminie, złożona z muralu w Parku Wiejskim w Zielonkach, muralu na szkole w Bibicach i malowidła w pracowni patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego;
7. Cheerleaderki 30+ Złota Atiga – na ręce trener Agaty Drwal, za sportową wytrwałość, która doprowadziła do tytułu Mistrzyń Polski, czyli zwycięstwa w kwietniu 2017  roku w Mistrzostwach Polski Cheerleaders 2017 w Łochowie w kategorii 30+ i zdobycie Grand Prix Polski Cheerleaders 2017 podczas Otwartego Mazowieckiego Turnieju Cheerleaders w Garwolinie, a także reprezentowanie gminy Zielonki wspólnie z zielonecką orkiestrą dętą podczas Międzynarodowego Przeglądu Orkiestr Dętych i Mażoretek w Pecs na Węgrzech;
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki – za projekt „Powietrze na wagę złota”, edukującego społeczność gminy Zielonki, głównie młodzież, nt. ochrony powietrza, inicjującego działający obecnie monitoring jakości powietrza w gminie w postaci sieci 42 czujników Airly; za działalność pożytku publicznego, zachęcanie do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji i stowarzyszeń wzbogacających ofertę zajęć dla młodzieży, wspierających działalność i integrację mieszkańców;
9. Beata Pieńkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bibicach, za zaangażowanie w organizację wydarzeń Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki, konkursów dot. twórczości artysty dla uczniów wszystkich szkół w gminie Zielonki, współorganizację Festiwalu Graffiti i Sztuk Młodzieżowych i inne inicjatywy, które złożyły się na kalendarz ciekawych wydarzeń Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki;
10. Alicja Rużycka-Bogacz – psycholog pracujący w punkcie konsultacyjnym działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonkach; za oddanie na rzecz osób potrzebujących pomocy, za organizację wraz ze swoimi przyjaciółmi pomocy dla osób najbardziej potrzebujących z terenu gminy Zielonki;
11. Zespół Fermata na ręce kierownik zespołu Anny Roj za 10 lat działalności, podczas których chór rozrósł się do ponad 80-osobowego zespołu, za szereg sukcesów i promowanie gminy podczas konkursów i występów, za radość muzykowania, którą daje młodzieży z gminy Zielonki i za artystyczną ucztę dla słuchaczy;
12. Wojciech Pałka – starosta powiatu krakowskiego, za dotychczasową współpracę w zakresie porozumień i przygotowania dokumentacji dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy drogach powiatowych i przekazanie działki Skarbu Państwa nr 1507 przy ul. Lawendowej w Zielonkach na rzecz mienia komunalnego Gminy Zielonki;
Nagrodę traktuję jako zobowiązanie, ale i wyróżnienie dla całego powiatu i mojego poprzednika, bo jestem kontynuatorem dobrej współpracy w tej kadencji samorządu. Przed nami dalszy ciąg tej współpracy, budowa wiaduktu w Batowicach – wielka inwestycja, którą będziemy realizować razem– mówił starosta Wojciech Pałka po odebraniu nagrody.
13. Zarząd Województwa Małopolskiego – na ręce wicemarszałka Wojciecha Kozaka, za pozytywne rozstrzygnięcie wszystkich projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych m.in. za środki na wymianę pieców, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, budowy ścieżek rowerowych i modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych w gminie Zielonki oraz wsparcie projektu wyznaczenia szlaku Stanisława Wyspiańskiego w ramach programu Małopolska Gościnna;
Gmina Zielonki jest liderem w realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza, jest też w 85 procentach skanalizowana, życzyłbym sobie, żeby choć połowa gmin Małopolski osiągnęła ten wynik. Gmina Zielonki wie, gdzie sięgnąć, by pomnożyć każdą złotówkę na inwestycje. Tego ci wójcie gratuluję  – powiedział wicemarszałek województwa Małopolskiego Wojciech Kozak dziękując za nagrodę.
14. Piotr Ćwik – wojewoda małopolski, za wsparcie przy przyznawaniu gminie środków z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i zaangażowanie na rzecz pozyskania działki nr 1507 przy ul. Lawendowej w Zielonkach na rzecz gminy Zielonki od Skarbu Państwa;
W gminie Zielonki dzieje się bardzo wiele, a efekty działalności można zobaczyć będąc w gminie, bądź przez nią przejeżdżając. Wójt jest kapitanem statku, który nadaje ton, jednak sam nie dałby rady, gdyby nie miał za sobą potężnego wsparcia ludzi, którzy na co dzień pracują na to, by gmina Zielonki prężnie się rozwijała. Stąd gratulacje należą się całej wspólnocie samorządowej – mówił wojewoda Ćwik odbierając nagrodę.
15. Andrzej Adamczyk – minister infrastruktury, w podziękowaniu za wprowadzenie do rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa, zlecenie dokumentacji rozszerzającej program funkcjonalno-użytkowy oraz ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę POK oraz szeroką współpracę z gminą Zielonki;
Gdy dziś słyszymy tytuł inwestycyjny „Północna Obwodnica Krakowa” to jest to nasza wspólna nagroda, wspólne wyróżnienie samorządu gminy Zielonki, samorządu powiatu krakowskiego i samorządu województwa małopolskiego i wszystkich, którzy rzetelnie przykładali się do tego, by ta inwestycja mogła powstać. Dzisiaj jesteśmy na etapie przetargu i mam nadzieję, że w połowie roku podpiszemy umowę w systemie zaprojektuj-wybuduj, a wówczas nic nie będzie w stanie tego procesu odwrócić – mówił minister Adamczyk, dziękując za nagrodę.
16. Ryszard Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zielonki – nagrodę otrzymał z rąk wójta gminy Zielonki – za 15 lat przewodniczenia Radzie Gminy Zielonki, w 25. roku bycia radnym, za zaangażowanie społeczne na rzecz różnych inicjatyw kulturalnych, w tym podtrzymywanie tradycji kolędniczej.
Uhonorowano też sołtysów obchodzących jubileusze sprawowania funkcji: Jerzego Buczaka – będącego sołtysem Pękowic od 10 lat; Adama Chludka – będącego sołtysem Brzozówki od 15 lat i Ryszarda Krawczyka – będącego sołtysem Owczar już od 25 lat. Sołtys Owczar, a zarazem przewodniczący rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk podziękował mieszkańcom swojego sołectwa za zaufanie, którym obdarzają go nieprzerwanie od 25 lat, swojej żonie za wsparcie, a także radzie sołeckiej, kołu gospodyń oraz panu wójtowi, radnym i pracownikom urzędu.
Dyplomami podziękowano licznym sponsorom imprezy, bez których uroczystość nie miałaby tak uroczystej oprawy.
W części artystycznej wystąpił chór „Psalite Deo” z Bibic oraz „Kabaret pod Wyrwigroszem”, który wprowadził kilkusetosobową publiczność w wyśmienity nastrój.
Dziękujemy sponsorom „Śledzika u wójta” 2018:
Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Andrzej Czaderski, Firma Transportowo-Budowlana DROBUD Zdzisław Banaś, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zielonkach prezes Krystyna Zabiegaj, Zakład Budowlano-Handlowo-Usługowy „TROBUD” Jadwiga Trojszczak, Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach Marek Pietrzyk, Firma PILAR  TECH w Krakowie Tadeusz Krzysztofek, Zakład WOD-KAN-GAZ w Zielonkach Edward Kuś, Usługi Koparko-Ładowarką JANKOP Karol Janus, Firma Budowlana MURKRAK w Węgrzcach prezes Kamil Murdza, Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD prezes Janusz Niemiec, Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych Augustyn Anioł, Janusz Kawa Transport Osobowy “BUS” w Zielonkach, Zespół Muzyczny BARWA Dawid Sieprawski, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Krakowie Bożena Turek, Biuro Usług Geodezyjnych w Krakowie Jerzy Klimczak, Firma Usługowa „Kuśmierczyk” w Zielonkach Ewa Kuśmierczyk, GEO CONSULTING w Tomaszowicach Maciej Trela, Władysław Kwiatek firma Kontrakt z Krakowa, Usługi Koparko-Ładowarką Bogusław Janus, Słomniki, Janikowice, Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach, Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, Koło Gospodyń Wiejskich w Korzkwi, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Garlicy Murowanej, Koło Przyjaciół Brzozówki,     Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Regionalne „Tradycja” w Trojanowicach, Koło Przyjaciół w Januszowicach, Koło Emerytów w Węgrzcach, Grupa „Gawędziarze i Śpiewacy” z Grębynic, Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, Grupa „Przyjaciele” , Grupa „Bel Canto” z Zielonek, Klub 60+.

Więcej zdjęć: ALBUM.

sledzik1

sledzik2

sledzik3

sledzik4

sledzik5

 

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content